Ohlášky 23. 6. 2024

  • Sbírka na opravy kostela činila 5 700,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Velký úklid kostela bude v sobotu 29. 6. od 8 hod. Prosím přiďte ve větším počtu, aby se úklid stihl. (3-4 lidi jako při běžném úklidu to všechno neuklidí.)
  • O prázdninách nebude mše sv. v pondělí v Držovicích a ve středu ve Vrahovicích. V týdnu bude mše sv. jen v pátek ve Vrahovicích.
  • Vrahovická farnost má nové webové stránky pod doménou děkanátu Prostějov: 

www.vrahovice.dpv


Uveřejněno

v

od

Značky: