Ohlášky 9. 6. 2024

  • Příští neděli je sbírka na opravy kostela.
  • Poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy a průběhu „noci kostelů“.

Uveřejněno

v

od

Značky: